Content

Tööstuslikud gaasid


Tööstusgaase kasutatakse vastavalt eesmärgile erinevates valdkondades. Sõltuvalt kliendi vajadustest ja spetsiifikast tarnitakse gaas kliendile kas balloonides või veeldatud olekus mahutis.

Peamisteks toodeteks on hapnik, lämmastik, argoon ja süsihappegaas, samuti põlevgaasid nagu propaan ning atsetüleen.

Tihti kasutatakse ka gaasisegusid erinevates tööstusprotsessides kaitsegaasina või parema effektiivsuse saavutamiseks.